Ilona Gurjanova tegevus Disainiöö korraldamisel 14 aasta jooksul

Jaak-Adam Looveeri arhitektuurialane tegevus

Doktoritöö „Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja järelmõju”