Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital / restaureerimine-rekonstrueerimine 2019 võitja
Asukoht
Lossiplats 3, Haapsalu
Arhitektuur
Margit Argus, Margit Aule, Elo Liina Kaivo, Laura Ojala (KAOS Arhitektid)
Konserveerimise osa
Vana Tallinn (Elo Sova)
Maastikuarhitektuur
Kristiina Hellström
Tellija
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Ehitaja
Restor
Fotod
Vendo Jugapuu, Tõnu Tunnel

Koostöö KAOS Arhitektide meeskonnaga oli äärmiselt meeldiv ja konstruktiivne. Nad töötasid Haapsalu linnuse pealinnuse projektiga neli aastat – arhitektuursest ideekonkursist kuni viimaste tööprojekti muudatusteni vahetult muuseumi avamise eel. 13. sajandi keskpaigast pärinev ning mitmeid purustusi ja ülesehitusi läbi elanud pealinnus on keeruline objekt. Tasakaalu leidmine ajaloolise vareme ja lisanduva kaasaegse kihistuse vahel oli selle projekti juures üks keerulisemaid ülesandeid. Arhitektide delikaatne lähenemine andis üle 700 aasta vanusele Haapsalu linnusele uue ja väärika kihistuse, mis ei domineeri ajaloolise kehandi üle, vaid täiendab seda.
Kaire Tooming / Haapsalu piiskopilinnuse juhataja