Tuletõrjedepood ja pritsikuurid Eestis

Doktoritöö „Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja järelmõju”