Maastikuarhitektide Liit / avalik ruum 2018 võitja
Žürii kommentaar

Ühele maastikuarhitektuuribüroole oli aasta külluslik – aastatepikkuse sihikindla töö viljad said valmis. TajuRuum esitas kandidaatidena neli avaliku ruumi objekti, mis žürii hinnangul on kõik võrdselt head ja tunnustust väärivad, sestap ei toogi aasta 2018 mitte üht valitud preemiatööd, vaid ühe preemiabüroo. Valminud objektid paiknevad laiali üle Eesti, igal tööl on oma isikupära, funktsioon ja paiga vaim. Samas on neis tunda ühtset käekirja – head ruumitaju – just TajuRuumi nime vääriliselt.

Kõige suuremat rahu ja harmooniat õhkub Teemanti pargist Laagris. Looduse komponendid – voolav vesi, vahelduv reljeef ning väärikad põlispuud – pakuvad inspireeriva keskkonna, milles maastikuarhitekt on tegutsenud taktitundeliselt, väärtustades olevat ja luues uusi kutsuvaid vorme ja ruume. Kujundatud ala piir on hägus, see hajub väga sujuvalt linnakeskkonda, iga lisatud detail istub valatult.

Teele Nigola,

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia žürii esinaine

Vaata ka TajuRuumi projekte Annelinna kergliiklustee, Naerumaa lasteaed, Mäetaguse põhikooli välisruum

  1099

Teemanti pargi kandvaks teljeks on jõgi, selle avamine ja elanikele lähemale toomine, sild ning võrgustiku sidumine teiste parkidega. Ala korrastamise vajadus tulenes soovist kujundada Laagri alevik passiivsest „magalast" ümber aktiivseks ja hubaseks keskkonnaks, kus inimestel oleks soov väljas viibida, jalutada, omavahel kohtuda. Hoiame omasid igas vanuses, oleme külaliselemõnusalt kutsuvad. Koostöö TajuRuumiga oli vaieldamatult hea kogemus. Tekitas usalduse ja turvatunde, lasime neil lisaks Teemanti pargile ka teistes ellu viimata projektides korrektuure teha. Praktiline, aga samas novaatorlik vaade sobis meie lähenemisega. Ilus sai ka.
Andres Laisk, Saue vallavanem

Maastikuarhitektuuribüroo TajuRuum projekteerib välisruume. Büroo kujundab peamiselt avalikke ja poolavalikke ruume, nagu parke, tänavaid, väljakuid ja õppeasutuste hoovialasid, aga tegeleme ka eraaedade, kortermajade, tehaste ümbrustega jms. Koostame lahendusi ideekonkursi eskiisist kuni tööprojekti staadiumini. Iga projekt on väljakutse ning hoiame teemaderingi võimalikult avarana.

Igapäevaselt teeme tööd selle nimel, et tõsta targalt valitud lahenduste kaudu meie elukeskkonna kvaliteeti. Meie tugevus peitub erinevate spetsialistide koostöös, osapoolte kaasamises ning sellest sündivas sünergias. Usume koostöö jõudu ning erinevate inimeste panusesse.

Igale projektile läheneme rätsepa-stiilis – komplekteerime konkreetsete väljakutsete lahendamiseks vajaliku meeskonna, valime sobivad töömeetodid ja lahendused.
Võtame pidevalt mõõtu ideevõistlustel, et hoida end vormis ja leida seeläbi põnevaid tellimusi. Edendame eriala erinevatel rinnetel – õpetame ülikoolis, räägime ja kirjutame laiemale üldsusele maastikuarhitektuurist ning tegutseme erialaliidu töögruppides.

Terje Ong