Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital / arhitektuur 2018 nominent
Asukoht
Tartu mnt 52/ Lastekodu tn 23, Tallinn
Autor
Martin Aunin
Arhitektuur
Martin Aunin, Marti Kahu, Margid Saar
Sisearhitektuur
Eerik Olle, Ahti Peetersoo
Konstruktsioon
Neoprojekt
Projekt
2013
Valmis
2017
Tellija
Merko
Ehitaja
Merko Ehitus Eesti
Fotod
Kaido Haagen, Maris Tomba

  1063

Tartu mnt 52 kortermaja on projekteeritud ja ehitatud nii, et see püsiks aastakümneid. Hoone betoonist kandekonstruktsioon ja välisseinad annavad korteriomanikule ehitusliku kindlustunde, fassaadil ajas püsivad klinkertellised tagavad visuaalse aegumatuse ning mugavust lisab ruumide ja hooviala läbimõeldud funktsionaalsus. Arhitekti ideed, ehitaja kvaliteetne teostus ja ühise sihi nimel head koostööd teinud osaliste pingutus on loonud elanikele mugavad kodud ja toonud linnaruumi täiendama väärika hoone.
Ines Prual, AS Merko Ehitus Eesti

Tallinna kesklinnas asuv kortermaja T52 järgib tänavaäärse linthoonestuse põhimõtet, hõlmates kogu Tartu maantee, Lastekodu ja Gildi tänavate vahele jääva maa-ala. Kogu detailplaneeringuga lubatud mahtu omanik rajada ei soovinud ja vastavalt korruselisusele on maapealne hoonestus „tükeldatud“ viieks selgelt eristuvaks majaks. Majade paigutus võtab arvesse nende maksimaalse kauguse teineteisest ja akendega külgedest. Maa-alune parkimiskorrus ühendab „majad“ ja muudab nad üheks hooneks. Mõlemale parkimistasandile on eraldi sissesõidud kinnistu hoonestamata alalt. Mitmetasandiline hooviala on jäetud autodest puutumata ja maksimaalselt haljastatud.

T52 on monteeritavatest betoonelementidest, kusjuures tänavaäärsetel välisseintel on klinkertellisplaatidest vooder, mis on erilahendusega kivilaotis. Sisehoovi jäävad seinad on erineva kujundusega, osaliselt reljeefsetest värvitud betoonelementidest. Tänavapoolsetel külgedel on kompaktsed kolmnurksed klaaserkerid, mis on paigutatud nii, et kahe järjestikuse korruse erker ei paikne üksteise kohal. Viimased annavad hoonestusele tugevalt ruumilise ja jõulise väljanägemise, mis on kohane peamagistraali ääristavale hoonestusele.
Esile tasub arendust tõsta elementehituse hea näitena. Tartu mnt 52 esindab kvartaalset hoonestust uues võtmes – see ühtaegu sulandub linnapilti ja tõuseb sellest esile. Ühtne visuaal on loodud ajatu tellismustriga fassaadidel.

 

Martin Aunin