Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia laureaat 2022
Sisearhitektuur
Raul Tiitus, Tarmo Piirmets (Pink)
Projektimeeskond
Birgit Palk, Anni Kotov
Arhitektuur
Andro Mänd (Hoov AB)
Pelle-Sten Viiburg (Doomino Arhitektid)
Maastikuarhitektuur
Kaie Kuldkepp (NÜÜD arhitektid)
Tellija
Harku vallavalitsus
Ehitaja
Timo Jalakas, Astlanda Ehitus
Fotod
Tõnu Tunnel

  1135

Tabasalu Kooli uue maja on nii õpetajad kui ka õpilased soojalt vastu võtnud. Kollane värv sisekujunduses toob päikesekiire igasse päeva ja rõõmustab oma erksuses. Suur ja avar aatrium on muutunud kõigi meelispaigaks, kus erinevaid üritusi läbi viia, ning pesades olevad mängunurgad on toredad kohad, kus vahetunni ajal lõbusalt aega veeta. Erilist rõõmu teeb lastele võimalus õuevahetunde pidada, sest igal pesal on oma hõlpsasti kättesaadav õueala, et värskes õhus üleliigne energia välja elada.
Karin Väli, direktori kohusetäitja

Hoone loomisel on sisearhitektid pidanud silmas arhitektuuri ja sisearhitektuuri moodustatavat tervikut. Kuna haridusvaldkond ise pidevalt muutub, on oluline, et kooliruum võimaldaks sellega sammu pidada või oleks paindlikult kohandatav uutele oludele. Plaan oli luua keskkond, mis ei oleks liialt valmis ja ülemäära steriilne, vaid soodustaks sekkumist  ja kutsuks  kasutama.

Tabasalu põhikooli eripäraks on pesa tüüpi ruumikooslused, kus ühte  pessa kuulub kolm klassiruumi ja puhkeala – nii on igal klassil oma koht, kus koolipäeviti toimetada. Selline lahendus oli väga praktiline koroona ajal, sest lapsi sai rühmade kaupa eraldada ja kool ei jäänud aasta jooksul kordagi täielikult kaugõppele. Igasse ruumikomplekti kuulub ka garderoob – nii saavad õpilased lihtsamini minna vahetunniks õue ja tulla tagasi. Pesasüsteemi tõttu pole koolimajas üleliia koridoripinda – hoone keskele jääv aatrium seob pesad ühte. Ühisala täidab  nii aula, puhkeala kui ka trepi funktsiooni, olles  avatult ühenduses sööklaga.

Julge samm oli kavandada hoonesse avatud raamatukogu. Õpilaste lugemisharjumuste arendamiseks on tähtis, et raamatukogu kutsuks end aktiivselt kasutama – õppima või lugema. Seejuures ei pea see ruum olema haudvaikne ega endassesulgunud.

Põhikooli juurde kuulub spordihoone, kus paikneb suur, kuni kolmeks väiksemaks saaliks jaotatav spordisaal ja erinevad huviharidussaalid. Spordihoone ühes huviharidussaalidega on mõeldud kasutamiseks ka Tabasalu kogukonnale.

Üks peamisi ja silmatorkavamaid sisearhitektuurielemente on nn oks seinal – liistudest sõrestik. See moodustab seinapinda kaitsva lambrii, samuti toimib see infograafika kandjana. Puitsõrestikust tekib klassidesse erinevaid raamistusi – see initsieerib aktiivset suhet ruumiga, kuid samas säilitab korra loogika ajaks, kui seinad hakkavad kattuma eri laadi pabermaterjaliga – õpilaste töödega. Lisaks seinadetailidele on puit kasutusel lae- ja põrandamaterjalina. Nõnda on loodud ruum pigem askeetlik taust kooli(m)elule.