Eesti Arhitektide Liidu Arhitekti Aastapreemia nominent 2020
Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2020
Asukoht
Narva mnt 25/27/29, Tallinn
Arhitektuur
Maarja Kask, Ralf Lõoke, Pelle-Sten Viiburg, Moonika Liias (Salto AB)
Sisearhitektuur
Tarmo Piirmets, Raul Tiitus (Pink)
Haljastus
Ruumikujundusbüroo Polka
Konstruktor
Sweco Projekt
Ehitaja
Ehitustrust
Tellija
Tallinna Ülikool
Üldpind
3986m2
Projekt
2016
Valmis
2019
Fotod
Terje Ugandi, Tõnu Tunnel

  1423

Vita hoone eripära ja väärtus ei seisne mitte niivõrd tema enda väljapaistvuses, vaid selles, et ühendab nii arhitektuurselt kui sisuliselt üheks tervikuks väga eripalgelise hoonete ja teemade kompleksi.
Katrin Saks, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor 2011–2020

Koreograafiatudengitele tähendas Vita maja ehitamine uut kodu. Sellega lõppes nomaadiperiood ning sai hakata uhkeid ruume vastava sisuga täitma. Saalid on varustatud kõige vajalikuga tugipuudest tantsupõrandani välja. Igas saalis on ka integreeritud videoekraanid, mis on kaasaegses õppeprotsessis vältimatud. Vita tantsusaalid koos black boxi ja tantsijate puhkeruumiga võimaldavad mitte ainult kõrgema tehnilise ja kunstilise kvaliteedi poole pürgida, vaid ka leida TLU BFM-i koreograafia identiteet laiemalt ja ka paremini silma paista. Sest tantsukunstis on vorm ja sisu lahutamatud ning üks mõjutab ja tingib teist.
Oksana Tralla, Tallinna Ülikooli tantsukunsti lektor

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi NOVA hoone juurdeehitus VITA kavandati amortiseerunud URSA maja asukohale. Uue hoone kontseptsioon tuleneb ruumiprogrammist, mis suures osas koosneb ülikoolile vajalikest saalidest. Suuremad mahud on võimla koos jõusaaliga ning tantsijate saalid, mis moodustavad piki krundi välisperimeetrit suuruselt kahaneva jada ajaloolise Narva mnt 25 TERRA hoone suunas. Saalide mahud lähtuvad omakorda otseselt konkreetsele funktsioonile vajalikest mõõtmetest. Saalide eest jookseb läbi ühe korruse kõrgune madal galeriivöö, mis liidab omavahel kõik saalid ja ühendab TERRA ja NOVA hooned, jätkates Tallinna Ülikooli erinevate hoonete sisemist ringliiklust. Galerii toimib ka hoovile avatud rekreatsiooni- ja hajumisalana saalide ees, mis aitab linnakvartali südamiku parklal muutuda hubaseks ja roheliseks ülikoolilinnaku puhkealaks. 

Hoone niisugune paiknemine krundil andis võimaluse lammutada robustse ja logistiliselt ebasobiva ühenduse ajaloolise väärtusliku TERRA hoone ja lammutatava URSA hoone vahel ning ka pooleldi maa-aluse tunneli piki TERRA hoone keskset tiiba ülikooli peaväljaku ääres.

Hoonemahtude kõrgus on planeeringuliselt paika pandud vastavalt külgnevate hoonete valgusanalüüsile. Antud fragmenteeritud lahendus võimaldas igale mahule leida kõige paremini sobiva tehnilise ja konstruktiivse lahenduse. 

Projekti raames avati ka ajaloolise TERRA hoone (Narva maantee poolt vaadatuna) vasakpoolne kangialune sarnaselt parempoolsega, mis toimib hetkel hea ühendusena Narva maantee ja ülikooli hooviala vahel. Uus ühendus loob ka perspektiivi uue tänava tekkeks Narva maantee ja Tuukri tänava vahel piki VITA läänefassaadi.

Tekst: Maarja Kask, Ralf Lõoke

1. korruse plaan

2. korruse plaan