Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia nominent 2022
Sisearhitektuur
Tiina Kesküla (Schoberg)
Ekspositsioon
Indrek Aija
Fotod
Saara Mägin-Pajanen

  779

Meie armas maja on saanud uue kauni sisekujunduse, läbi selle uue hingamise. Samas on majas säilinud enam kui saja aasta vanusele hoonele kohane hing ja hõng. Meie maja sisekujundus on harmooniline, helge ja hubane, siin on hea töötada ja külalisi vastu võtta. Muuseumi poole pealt olen väga rahul muuseumi mööbliga, mis on omanäoline, läbimõeldud disainiga, hele ja loob kergust. Häid sõnu on jagunud ka meie muuseumi külalistel nad on kiitnud sisekujundust ja ekspositsiooni. Muuseumi maalikogu maale ja Häädemeeste vahvaid vanasõnu leiab ka vallaametnike kabinettidest – kõik see loob majas ühtsuse ja väärtustab ühe endise vana vallamaja lugu.
Kaire Käära, Häädemeeste muuseumi juhataja

Häädemeeste vallamaja ehitati 1911. aastal. Oma pika ajaloo vältel on see olnud kasutusel ka lasteaia ja kortermajana. 2019. aastal algasid sajandivanuse hoone renoveerimise ettevalmistused ning kohandamine muuseumiks ja teenuskeskuseks.

Hoone jaguneb tinglikult kaheks. Maja parempoolne osa on juba fuajeest alates avatud ning seal on koha leidnud muuseum. Vasakpoolne osa jääb sissepääsust koridori kaudu kaugemale ja seal paiknevad ametnike tööruumid. Et hoone kujundus sobituks nii muuseumi- kui ka kontoriruumidesse, on see pigem lihtne ja kodune.

Renoveerimise käigus ollakse tihti dilemma ees, kas luua interjöör kontrastipõhimõttel või püüda uut ja vana omavahel sobitada. Nii väikse hoone puhul tundus sisearhitekti jaoks loogiline just harmoonia otsimine. Vanast majast lugu pidades püüti seal, kus võimalik säilitada olemasolevaid vaheseinu ning kasutada piirkonnale iseloomulikke kujundusvõtteid ja detaile. Ruumilahenduse määrasid paljuski vanade kahhelahjude asukohad. Maja oma elementidele lisandus meresoolane värvigamma ning näituseruumi jõudsid rannaküla purjemotiivid ja majakujulised ekspositsioonipinnad.

Hoone uuendamise võib jagada kolme etappi: hoone fassaadi renoveerimine, sisearhitektuuri osa ja ekspositsiooni loomine. Viimases tuli appi muuseumi uus direktor, kes oli kursis sellega, mida näidata, samas kui sisearhitekti ülesandeks jäi välja mõelda, kuidas seda teha. Nõnda kasvasid muuseumi ruum ja ekspositsiooniosa üheks tervikuks. Kuna kogu hoone on lahendatud samas võtmes, siis on näitusepind ajapikku sujuvalt laienenud ka kontori poole peale: kabinettide seintel on muuseumi eksponaatide hulka kuuluvad maalid.

Väikestel muuseumitel, mis jutustavad oma koha lugu, on oluline roll kohaliku identiteedi loomisel ja hoidmisel – need on koduloomuuseumid selle kõige paremas mõttes. Kohalik muuseum on ühtlasi kogukonnakeskus: seal korraldatakse vallaüritusi, kool viib läbi ajalootunde. Nüüd on Häädemeestel selline väärtuslik element juures ja muuseumil oma sisule väärilised ruumid.