Maastikuarhitektide Liit / avalik ruum 2018 võitja
Autorid
Edgar Kaare, Liina Einla, Timo Saabas, Terje Ong (Maastikuarhitektuuribüroo TajuRuum)
Valmis
2017
Fotod
Erge Jõgela

Žürii kommentaar

Ühele maastikuarhitektuuribüroole oli aasta külluslik – aastatepikkuse sihikindla töö viljad said valmis. TajuRuum esitas kandidaatidena neli avaliku ruumi objekti, mis žürii hinnangul on kõik võrdselt head ja tunnustust väärivad, sestap ei toogi aasta 2018 mitte üht valitud preemiatööd, vaid ühe preemiabüroo. Valminud objektid paiknevad laiali üle Eesti, igal tööl on oma isikupära, funktsioon ja paiga vaim. Samas on neis tunda ühtset käekirja – head ruumitaju – just TajuRuumi nime vääriliselt.

Mäetaguse kooli kõrvale rajatud avalik mänguväljak pakub ristkasutust – mitu kasutust on antud ka asfaldiplatsile, mis sobib ühtviisi nii päästeauto manöövriteks kui põnevate markeeringutega ka noortele tegevuseks.

Teele Nigola,

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate žürii esinaine

Vaata ka TajuRuumi projekte Annelinna kergliiklustee, Naerumaa lasteaed, Teemanti park.

  957

Väljakuid kasutame nii kehalise kasvatuse tundides kui ka pikapäevarühma ajal. Seda kasutavad ka aleviku elanikud väljaspool kooliaega lastega aega veetes. Välijõusaali kasutavad hotelli Meintack külastajad ja ka pensionärid. Korvpalliväljak on populaarne teismeliste seas. Jalgpallipuur on samuti väga aktiivses kasutuses. Oleme platsiga rahul, see on igati liikuma kutsuv plats. Meie arengukava järgi soovime platsi edaspidi täiustada.
Veera Sibrik, Mäetaguse põhikooli direktor

Maastikuarhitektuuribüroo TajuRuum projekteerib välisruume. Büroo kujundab peamiselt avalikke ja poolavalikke ruume, nagu parke, tänavaid, väljakuid ja õppeasutuste hoovialasid, aga tegeleme ka eraaedade, kortermajade, tehaste ümbrustega jms. Koostame lahendusi ideekonkursi eskiisist kuni tööprojekti staadiumini. Iga projekt on väljakutse ning hoiame teemaderingi võimalikult avarana.

Igapäevaselt teeme tööd selle nimel, et tõsta targalt valitud lahenduste kaudu meie elukeskkonna kvaliteeti. Meie tugevus peitub erinevate spetsialistide koostöös, osapoolte kaasamises ning sellest sündivas sünergias. Usume koostöö jõudu ning erinevate inimeste panusesse.

Igale projektile läheneme rätsepa-stiilis – komplekteerime konkreetsete väljakutsete lahendamiseks vajaliku meeskonna, valime sobivad töömeetodid ja lahendused.
Võtame pidevalt mõõtu ideevõistlustel, et hoida end vormis ja leida seeläbi põnevaid tellimusi. Edendame eriala erinevatel rinnetel – õpetame ülikoolis, räägime ja kirjutame laiemale üldsusele maastikuarhitektuurist ning tegutseme erialaliidu töögruppides.

Terje Ong