Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia nominent 2023
Põhukabeli autorid
Eneli Kleemann, Katariina Mustasaar, Lill Volmer, Mia Martina Peil, Marie Anette Veesaar
Liikidevahelise ristmiku autorid
Nabeel Imtiaz, Paulina Schröder, Augustas Lapinskas, Christian Hörner
Roo autorid
Triin Vallner, Ko Ai
Valmis
2022
Võistluse viis läbi ning projekti juhtis
Tallinna Strateegiakeskuse Ruumiloome osakond
Fotod
Paco Ulman, Jelena Rudi

  649

Tallinlasena olen Putukaväila üle väga uhke – see pikk rohearter võimaldab Tallinna mõistes üsna sekeldustevaba rattasõitu mitme linnaosa vahel. Lisaks sellele, et see on mugav rataste kiirtee ja lineaarpargi mõtte tutvustaja, on Putukaväil ka liitev paik – sellel ei liigu keskkonnast eraldumist soosivad autod, vaid palju väiksemal kiirusel liikuvad jalutajad, jooksjad, rulatajad, jalgratturid jt, kes on selgelt selles aegruumis koos. Ja just sedalaadi jagatud ruumide võimendajatena, teatavate siduspunktidena ma „Kohasumina“ installatsioone näengi. Need annavad teekonnal võimalusi puhata, istuda, piknikku pidada või peitust mängida. Olen neile installatsioonidele kaasa elanud algusest saadik, sest toetan väga selliste linnaruumiliste elementide kohalolu meie igapäevakeskkonnas. Osalesin projektide avalikul hääletusel, kutsusin teisigi üles sama tegema, olen teoseid mitmel korral külastanud ning sinna sõpru ja kolleege viinud. Lisaks muudele rollidele on Putukaväil nüüd rohkem kui aasta olnud veel ka pikisuunaline näituseala. Usun, et „Kohasumin“ on tõepoolest saavutanud oma eesmärgi muuta mitmed ruumiosad elamuslikumaks, lisades Putukaväila äärde tegevuskohti ja vaheldust.
Laura Toots, kultuurikorraldaja, PERGi kogukonnajuht, mitmekülgse ja mõnusa linnaruumi fänn

Putukaväila installatsioonivõistlus „Kohasumin“

Elurikas lineaarpark ja liikumisruum nii tolmeldajatele kui inimestele

„Kohasumina“ installatsioonivõistluse võidutööde eesmärk on Putukaväila rikastamine loodustundliku linnaruumikunstiga. Installatsioonid „Põhukabel“, „Roo“ ja „Liikidevaheline ristmik“ avati 2022. aasta septembris.

Roo

Autorid: Triin Vallner, Ko Ai

„Roo“ koosneb kolmest järjestikusest installatsioonist Putukaväilal, mille ühiseks keeleks on nende loomiseks kasutatav materjal — pilliroog. „Roo+mäng“, „Roo+sumin“ ja „Roo+paus“ korduvad oma üldise vormi poolest, ent rakendavad sama ehitusmaterjali erinevatel viisidel. „Roo“ pakub vaheldusrikast ruumikogemust inimkülastajatele ning elupaika putukatele.

Liikidevaheline ristmik

Autorid: Nabeel Imtiaz, Paulina Schröder, Augustas Lapinskas, Christian Hörner

„Liikidevaheline ristmik“ on Tallinna mitteinimestest asukatele loodud maamärk. Installatsioon ühendab Akadeemia tee vastaskülgedel olevad puud, viidates Putukaväila katkestatusele ja sümboliseerides erinevate elusolendite vajadust turvaliselt teed ületada. Taimne varikatus on soodne kasvuala samblikele. See tagab struktuuri kasvamise ajas ning tuletab pidevalt meelde linnaasukate liigilist mitmekesisust, kellega inimesed lisaks ühisele ruumile ka vastastikkust vastutust ja hoolitsust jagavad. Materjal: kanepiköis, kanepivõrk, metall, taaskasutatud kaablisidemed, puidust ühenduskaablid, samblikud.

Põhukabel

Autorid: Eneli Kleemann, Katariina Mustasaar, Lill Volmer, Mia Martina Peil, Marie Anette Veesaar

Põhukabel on kaasaegne kogukonna paviljon, mis esindab kohalikke väärtusi, looduslähedasi ehitusviise ja materjale, kogukondlikke tegevusi, isetegemist ja looduses aja veetmist. Paviljon ühendab kohalikke ja kaugelt saabunud Putukaväila kasutajaid, pakkudes võimalusi sündmuste ja töötubade korraldamiseks või puhkepausiks pikal matkal. Paviljoni üks eesmärk on eksponeerida põhu potentsiaali ehitusmaterjalina. Ehitamine toimus eksperimentaalses võtmes ja hõlmas muuhulgas kogukonda kaasavat töötuba, et tutvustada inimestele põhuehituse põhimõtteid. Materjal: põhk, liimpuit, puit, plekk.