Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2021
Näituse kuraator
Johan Tali
Näituse kujundaja
Raul Kalvo
Projekti eestvedaja
EKA Arhitektuuriteaduskonna arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond
Uurimisgruppide juhid
Johan Tali, Kalle Komissarov, Toomas Tammis, Andres Alver, Andres Sevtsuk, Veljo Kaasik, Katrin Koov, Eve Komp, Douglas Gordon, Siiri Vallner, Indrek Peil, Renee Puusepp, Damiano Cerrone, Raul Kalvo, Veljo Kaasik
Uurimisprojekti kolleegium
Andres Alver, Toomas Tammis, Andres Ojari, Johan Tali, Pille Epner
Raamatu toimetaja ja projekti administraator
Pille Epner
Foto
Evert Palmets

„Lõpetamata Linn“ on Tallinna tulevikustsenaariumide ennustamise tänuväärt töö – viimaste aastate suurejoonelisim püüd võtta kokku Tallinna lähiaastakümnete killustatud areng, seda mõtestada ja korrastada ning selgeid tulevikusihte välja pakkuda. Suure pildi omamine võimaldab jätta ruumi arengusuundadele, mis muutuvad aktuaalseks alles paarikümne aasta pärast. Sümpaatne on autorite paljusus – sellisena peegeldab uurimistöö nüüdisaegset arusaama ruumiloomest kui protsessist, mis peab olema interdistsiplinaarne, kaasav ja koosloomeline, et hõlmata valdkonna kogu keerukust.
Tallinna ruumiloome tiim

Näitus kutsub publikut vaatama Eesti pealinna kaasaegse linnaplaneerimise vaatenurgast. Külastajad saavad ülevaate Tallinna linnaehituslikest väljakutsetest ja probleemidest ning loodetavasti ka vastuse küsimusele, kas tänasel päeval kujundatakse Tallinnast jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist linna, kus ka järgnevatel põlvedel on hea elada.

Näitus põhineb Eesti Kunstiakadeemia mitme aasta pikkusel uurimisprojektil “Lõpetamata linn”, mis tegeles Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste stsenaariumitega. Näitusel selgub, mida üleüldse saab tänapäeva linnas planeerida; milliseid võimalusi pakuvad homse Tallinna kujundamisel linna rohealad; kus asuvad täna ning kus võiksid asuda tulevikus Tallinna keskused. Samuti pakub näitus välja, milline peaks olema Tallinna linnasüda, et tekiks tihe, jalgsi liigeldav linn. Eraldi tähelepanu all on Lasnamäe: paneelelamurajoonides paikneb rohkem kui pool Tallinna kodudest, ent millist arengut need alad vajavad, et olla tulevikus konkurentsivõimelised? “Lõpetamata linn” jõuab otsaga välja aastasse 2050, pakkudes välja, millele peaks ettevaatavalt juba täna linnaruumi korrastamisel ja kohendamisel tähelepanu pöörama.

Nii näituse kui selle aluseks olnud uurimisprojekti kesksel kohal on ühine eesmärk näha Tallinna kui jätkusuutlikku, konkurentsivõimelist linna, kus ka järgnevatel põlvedel on hea elada. Kui soovime edasistes ambitsioonides ja arengutes võimalikult laial pinnal kokku leppida, tuleb kaasata teadmisi erinevatelt linna vormivatelt osapooltelt, vaadata tulevikku, tunnetada probleemkohti ja näha potentsiaali linna paremaks muutmisel.