Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2021
Kuraator
Johan Tali
Kujundus
Raul Kalvo
Graafiline disain
Stuudio Stuudio
Animatsioon
PLATVORM
Aluskaardid
Maa-amet, Hendrikson & Ko, Tallinna linn, Raul Kalvo
Sissejuhatav video
Eva Sepping
Uurimisprojekti kolleegium
prof. Andres Alver, prof. Toomas Tammis, prof. Andres Ojari, Johan Tali, Pille Epner
Toetaja
Kapitel
Näitus eesti Arhitektuurimuuseumis
22.01–23.05.2021
Fotod
Evert Palmets

  924

„Lõpetamata Linn“ on Tallinna tulevikustsenaariumide ennustamise tänuväärt töö – viimaste aastate suurejoonelisim püüd võtta kokku Tallinna lähiaastakümnete killustatud areng, seda mõtestada ja korrastada ning selgeid tulevikusihte välja pakkuda. Suure pildi omamine võimaldab jätta ruumi arengusuundadele, mis muutuvad aktuaalseks alles paarikümne aasta pärast. Sümpaatne on autorite paljusus – sellisena peegeldab uurimistöö nüüdisaegset arusaama ruumiloomest kui protsessist, mis peab olema interdistsiplinaarne, kaasav ja koosloomeline, et hõlmata valdkonna kogu keerukust.
Tallinna ruumiloome tiim

Näitus kutsub publikut vaatama Eesti pealinna kaasaegse linnaplaneerimise vaatenurgast. Külastajad saavad ülevaate Tallinna linnaehituslikest väljakutsetest ja probleemidest ning loodetavasti ka vastuse küsimusele, kas tänasel päeval kujundatakse Tallinnast jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist linna, kus ka järgnevatel põlvedel on hea elada.

Näitus põhineb Eesti Kunstiakadeemia mitme aasta pikkusel uurimisprojektil “Lõpetamata linn”, mis tegeles Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste stsenaariumitega. Näitusel selgub, mida üleüldse saab tänapäeva linnas planeerida; milliseid võimalusi pakuvad homse Tallinna kujundamisel linna rohealad; kus asuvad täna ning kus võiksid asuda tulevikus Tallinna keskused. Samuti pakub näitus välja, milline peaks olema Tallinna linnasüda, et tekiks tihe, jalgsi liigeldav linn. Eraldi tähelepanu all on Lasnamäe: paneelelamurajoonides paikneb rohkem kui pool Tallinna kodudest, ent millist arengut need alad vajavad, et olla tulevikus konkurentsivõimelised? “Lõpetamata linn” jõuab otsaga välja aastasse 2050, pakkudes välja, millele peaks ettevaatavalt juba täna linnaruumi korrastamisel ja kohendamisel tähelepanu pöörama.

Nii näituse kui selle aluseks olnud uurimisprojekti kesksel kohal on ühine eesmärk näha Tallinna kui jätkusuutlikku, konkurentsivõimelist linna, kus ka järgnevatel põlvedel on hea elada. Kui soovime edasistes ambitsioonides ja arengutes võimalikult laial pinnal kokku leppida, tuleb kaasata teadmisi erinevatelt linna vormivatelt osapooltelt, vaadata tulevikku, tunnetada probleemkohti ja näha potentsiaali linna paremaks muutmisel.