Eesti Arhitektide Liidu arhitekti aastapreemia nominent 2021
Autor
Jaan Tiidemann, Jarmo Vaik
Foto
Paco Ulman

Kirjandustänava lugemispaviljoni idee sündis 2018. aastal seoses Kirjandustänava festivaliga. Festivali korraldav Tallinna Kirjanduskeskus oli Kesklinna Valitsusele kuuluval väikesel rohealal Koidula ja Faehlmanni tänava nurgal korraldanud mitmeid näitusi ning leidsime, et roheala võiks korrastada ja see võiks saada püsivalt kirjandusega seotud ilme. See signaliseeriks seda, et tänav on eriliselt kirjandusega seotud ning samal ajal oli meie soov, et raamatud ja kirjandus oleksid meie ümber ikka nähtaval kohal. Et soovi korral saaks igaüks võtta päevas kas või 10 minutit ja siin raamatu seltsis veeta. Pöördusime oma mõttega Kesklinna Valitsuse poole ning toonane kesklinna vanem Vladimir Svet tuli mõttega kohe kaasa ning oli aktiivselt selle taga, et Lugemispaviljon teoks saaks. Nii saimegi 2020. aasta Kirjandustänava festivalil Lugemispaviljoni avada. Kohalikud on paviljoni väga hästi omaks võtnud, seal käib tihe raamatuvahetus ning harva leidub hetke, mil paviljonis kedagi ei istuks või liiguks. Linnaruum on saanud rikkamaks ühe kultuurilist kihistust lisava objektiga.
Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor

„Valge leht“ on Tallinnas Kadriorus asuv väike avalik raamatukogu ehk lugemispaviljon, mille arhitektuur on inspireeritud kirjandusliku idee kujundist. Ideed on õhus ja nii hõljub ka paviljoni katus kerge paberlehena õhus, toetudes vaid klaasist riiulitele. Riiulid on täis raamatuid, millest moodustuv sein annab paviljonis viibijale teatava privaatsuse. Paviljoni põrandaks on lihtne puitterrass, mis koos klaasist seintega loob paviljonis kohaliku miljööga haakuva suvise ja verandaliku atmosfääri. Lugemispaviljon aktiveerib endise söötis linnaruumi, tuues sinna inimesi ja tegevusi. Paviljoni läbipaistvus loob seal ka sotsiaalse kontrolli. Ehitise valmimise taga on aktiivsed kohaliku omavalitsuse inimesed, kirjanduskeskus ja asumiselts.

Tekst: Jaan Tiidemann