Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia nominent 2021
Asukoht
Pae tn 68a/Paekaare tn 54a, Tallinn
Maastikuarhitektuur
Merle Karro-Kalberg, Heiki Kalberg, Tanel Breede (AB Artes Terrae)
Projektijuht
Edgar Berman
Teedeehituslik osa
Markus Toon
Välisvalgustuse, elektri- ja sidevarustuse osa
Asko Kuusalu (ProSystem)
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa
Jane Asor (Merindorf)
Projekt
2017
Valmis
2021
Fotod
Kaupo Kalda, Heiki Kalberg

  1209

Pae promenaadi rekonstrueerimine oli esimene samm Lasnamäe jalakäijate promenaadidele uue hingamise andmisel. Projekti koostamise, selle realiseerimise ja tulevase kasutuse juures mängisid ja mängivad siiamaani väga aktiivset rolli kohalikud elanikud, kellele Pae turu ja Pae asumi probleemid korda lähevad. Projekt aitas tõsta rambivalgusesse piirkonna turvalisuse probleemid, mis enne jäid kehva avaliku ruumi varju. Kutsuv ja mugav tänavaruum pani kohalikke inimesi tegutsema selle nimel, et turvatunde rikkujaid ohjeldada. Inimestel tekkis põhjus pidada varem turutänavaks peetud ruumi enda omaks. Promenaadi loomine viis ka uute väljakutseteni – sai selgeks, et erakinnistutel toimuv kaootiline tänavakaubandus vajab samuti selgemaid reegleid ja juhtnööre. Nii valmistab linn ette ka korrastatud välituru rajamise plaani. Ühtlasi pani promenaadi rekonstrueerimine ümber mõtestama kogu ümbritseva ruumi ning varem isoleeritud projektiga on tehtud esimene samm Lääne-Lasnamäe jalakäijate ja ratturite teekondade parandamiseks.
Vladimir Svet, Lasnamäe linnaosavanem

Pae promenaad on osa Lasnamäe asumi loomise ajal kavandatud jalakäijate teedevõrgustikust. Kõnealune promenaadilõik asub võrgustiku aktiivsemalt kasutatavas kohas: Pae turu ja kauplemispindade vahel.

Projekti peamine ülesanne oli anda vananenud jalakäijate lõigule uus elu ja nüüdisaegne hingamine, muuta see mõnusaks ajaveetmise paigaks. Tuli arvestada nii jalakäijate kui jalgratastega liikujatega.

Promenaadile on lisatud mängu- ja turnimisvahendeid. Valisime need universaalsed ja abstraktsed, et pakkuda lustimivõimalust paljudele. Muuhulgas lõime tartaankattega lainestiku, kust saab tõukeratastega alla lasta ja mida mööda lapsed turnivad. Mängualade paigutusel oli oluline, et need asuksid veidi rahulikumas kohas elumajade vahetus läheduses kui ka see, et poodide ja turu vahele tekiks aktiivsem läbikäimise ala.

Väga oluline on promenaadil ka haljastus. Kõik senine taimestik promenaadi äärtel – puud ja põõsad – säilitati. Jalutusteele loodi uued rohelised oaasid. Linnahaljastusel ja rohelusel on oluline osa paikkonna mikrokliima parandamises ja positiivsete elamuste loomises. Suurte sillutatud alade liigendamine puude, põõsaste ja kõrrelistega aitab vähendada kuumasaare efekti ning pakub varju suvistel kuumadel päevadel.

Promenaad sai projekti käigus värske katte ja hulgaliselt uusi moodsaid pinke ja tumbasid. Jalutustee sai ka uue graafilise ilme: Lasnamäe ratsionaalsest geomeetriast lähtuvalt töötati välja asfaldigraafika, mida täiendati betoonist silindritega. Ühest küljest on need silindrid tõkised, mis tagavad jalakäijale turvalise jalutuskäigu ehk takistavad autode sissepääsu promenaadile, teisest küljest on need mängulised elemendid, millele saab toetada poekoti või mille otsa silmapiiri avardamiseks ronida. 

Tekst: Merle Karro-Kalberg