Eesti Arhitektide Liidu Arhitekti Aastapreemia nominent 2021
Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia nominent 2021
Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2021
Asukoht
Lihula mnt 12/2, Haapsalu
Arhitektuur
Gert Guriev, Karin Harkmaa, Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Siim Tiisvelt (3+1 Arhitektid)
Sisearhitektuur
Tuuliki Širokova, Maarja Mets, Martin Kukk (Sees)
Konstruktor
Arro & Agasild Inseneribüroo
Sisekliima
GECC LP
Tellija
Haapsalu Linnavalitsus
Ehitaja
Nordlin Ehitus
Projekt
2018
Valmis
2020
Fotod
Tõnu Tunnel

EESTI SISEARHITEKTIDE LIIDU ŽÜRII KOMMENTAAR

Arhitektuurimaailmas teevad viimasel ajal võidukäiku kolmnurksete aatriumitega koolimajad, mille seas paistab Haapsalu põhikool toredasti silma tänu oma sisemänguväljakule ja külluslikule ning vabale puidukasutusele, mis toob sõbralikult au sisse betooni rohke kasutamise siseruumis ning loob ühtlasi selge ja meeldejääva identiteedi.

  1463

Uudse lahendusega koolimaja on valgusküllane ja avatud. Maja fassaadikujundus ja muud elemendid (lipuväljak, logo) on esteetiliselt nauditavad. Materjalide valik (betoon, klaas ja puit) teevad hoone nii kaasaegseks kui ka hubaseks ning klassiruumide klaasseinad lasevad end igal hetkel koolihoone osana tunda. Soliidse kujundusega must aatrium on mõnus koht lõõgastumiseks ning valge aatriumi avatud söögisaal kutsub lapsi senisest enam sööma. Nooremate õpilaste lemmikkohaks on osutunud „metsaonn“ ja toru, mis annavad võimaluse mõnusaks olemiseks ja ronimiseks. Õueala seevastu pakub lastele mitmekesiseid liikumisvõimalusi ja mõnusat ajaveetmist.
Anne Mahoni, Haapsalu Põhikooli direktor

Lipsukujuline koolihoone paigutub Haapsalu spordi- ja hariduskompleksi ning on ümbritsevast elamispiirkonnast hästi ligipääsetav. Hoone mahuline liigendatus kui ka materjali valik suhestub austusväärselt keskkonda ning moodustab vahelüli paneelelamute ja eramajade rajooni vahel. Hoone rõhutatud avanemised loovad tugeva kontakti väli- ja siseruumi vahel ning hoiavad kooli kogukonnale avatuna. Hoonet ümbritsev välisruum on jaotatud erineva iseloomuga õppemaastikeks.

Uus hoone on moodne ja muutunud õpikäsitust arvestav hoone. „Õppida saab igal pool” põhimõtte alusel on loodud erineva suurusega õpperuumid, astmestikud, tegevus- ja mängualad. Ruum innustab ning kaasab kasutajat olema loominguline ja aktiivne. Ruum pakub võimalusi ja on kohandatav mitmesugustele õppevormidele. 

 

Hoone tugeva betoonist kesta vahele jäävad avatud ja hubased puidust aatriumid, mis on koolielu keskmeks. Kogu koolipere on kaasatud ühisesse õpperuumi, mis võimaldab eraldumist ning samas ka keskendumist. Hoone logistika on lihtne ja kiirete ühendustega. Katkematuid teid pidi saab kulgeda hoones erinevaid trajektoore pidi ning kogeda hoone mitmekesiseid ruumilisi situatsioone. Avaratele valgusküllastele aatriumitele on kontrastiks tunnelid, onnid ja pesad.

Ruumiplokkide jaotamisel on arvestatud sellega, et vajadusel saaks hoonet eraldada ka kogukonnaürituste läbiviimiseks. Selleks on kõik huvi- ja tehnoloogiaklassid paigutatud mustas aatriumis asuva saali ja sissepääsu lähistele. Alg- ja põhikooli klassiruumid paigutuvad kompaktselt ümber kolmekordse valge aatriumi.

Sellises mitmekülgses kooliruumis, mida kasutavad eri vanusegrupid, on eriti oluline mitmetikasutatavus ning see, et ruumid oleksid läbipaistvad, jälgitavad ja paindlikud. Seetõttu on koolimajas kasutatud palju vaateaknaid, mis toovad ruumi valgust ja õhulisust. Klassiruume saab voldikseinte abil vaheruumi avada, suurendades tunni läbiviimise metoodika võimalusi.

Betooni ja puidu koosmõju loob harmoonilise terviku nii õues kui sees. Sisearhitektuurses lahenduses on sisse toodud välisfassaadis kasutatud selgeid, ehedaid ja naturaalseid materjale nagu betoon, puit ja klaas, mida kombineeritakse pastelsete värvitoonide ja soojade materjalidega. Keskendumist vajavates ruumides on viimistlus võimalikult neutraalne, võimaldades lastel loomingulisi ideesid ellu viia, areneda ning seinapindadele oma töid üles riputada. Vahealad soosivad aktiivset liikumist, mis aitab tundidevahelisel ajal õppetööst lõõgastuda.

Tekst: Kerstin Kivila, Tuuliki Širokova

Allikas: Trükis “Eesti Arhitektuuripreemiad 2021

Hoone arhitektuur ja sisearhitektuur lähtuvad liikuma kutsuva kooli ideest. Eriti soositakse seda, et lapsed liiguksid värskes õhus. Selleks, et õpilasi õue meelitada, on hoone sise- ja välisosa nii füüsiliselt kui ka visuaali poolest tihedalt lõimitud: interjööri ja eksterjööri vahel on uksi, ent ka vastastikku avanevaid vaateid.

Koolimajas ei ole koridore – neid soovitigi vältida –, eri suurusega õppeklassid paiknevad kahe kolmnurkse aatriumi ümber. Mustas aatriumis paiknevad peale trepistiku ka aula ja raamatukogu, valges aga söökla ja algklasside ronimismaastik. Selline ebatraditsiooniline ruumiprogramm võimaldab valida, mil viisil korruste vahel liikuda – kas joostes, kõndides või hoopis ronides. Valgesse aatriumisse on lisatud ka väike jõusaal. See on mõeldud ennekõike õpetajatele, et nende füüsiline aktiivsus oleks õpilastele eeskujuks.

Nagu on olemas erinevaid inimesi, peaks ka ruum olema võimalikult mitmekesine, et pakkuda kõigile midagi. Niisiis leidub kooliruumis kohti, kuhu eralduda ja omaette olla. Projekteerimisse ja ehitamise käiku kaasati ka kooli juhtkond ning õpetajad – nõnda on kindel, et tulemus vastab kasutajate ootustele.

Ruumiplokkide jaotamisel on arvestatud sellega, et vajadusel on osa hoonest võimalik eraldada kogukonnaürituste korraldamiseks. Seepärast pidi ka interjöör olema mõnevõrra universaalsem ja sobilik eri vanuserühmades inimestele. Materjalilt ja värvivalikult on siseruum küllaltki lihtne: domineerivad puit, betoon ja klaas. Siiski on just sellise lihtsuse kaudu saavutatud soe ja hubane tulemus. Õhulisust ja läbipaistvust lisavad klassiruumidesse vaatavad siseaknad, mille aknalaudadel saavad õpilased vahetundide ajal istuda.

Allikas: Trükis “Ruumipilt 2021