Mustjala pansionaat ja päevakeskus

Kuressaare päevakeskuse saali juurdeehitus