Mustjala pansionaat ja päevakeskus

Kuressaare päevakeskuse saali juurdeehitus

„LasnaVILJAmägi”

Näituste „Kogutud teosed” ja „Ajavahe” kujundus

Saue vallamaja

Saue vallamaja

Eramu Pirita-Kosel

Eleringi peahoone