Pärnu rannaala visioonivõistluse töö „Uide”

Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkursi võistlustöö „Aja lehed”