Rahvusarhiiv Noora

Kohtla-Järve gümnaasium

Filmimuuseum, Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi uushoonestus ja väliala

Eesti Ajaloomuuseumi Filmimuuseumi püsiekspositsioon

Eesti Ajaloomuuseumi Filmimuuseumi kinosaal