Koidula ja Jannseni mälestusväljak

Kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk Maarjamäel

Magistritöö „100 Kratti”

Filmimuuseum, Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi uushoonestus ja väliala