Maja artiklipreemia nominent 2023
Autor
Tuul Sepp
Autorist
Tuul Sepp on Tartu ülikooli loomaökoloogia kaasprofessor, kes uurib inimtekkeliste keskkonnamuutuste mõju vabalt elavate loomade tervisele. Tuul oli 2020. aastal presidendi noore teadlase  preemia laureaat.
Avaldatud
Eesti arhitektuuriajakirjas Maja, talv 2023 (111), peateema "Tänavarahutus"
Fotol päises
Tühermaa klindipargi alal Lasnamäel. Tallinna Strateegiakeskuse RLKK, 2022

Artiklipreemia žürii

Ökoloogi pilgu ja hääle kaasamine arhitektuuriajakirja on kõiki kaasaja väljakutseid arvestades enam kui tänuväärne. Et oma teadustöös on Eesti üks juhtivaid ökolooge (ja ühtlasi üks aktiivsemaid keskkonnateemade populariseerijaid) Tuul Sepp tegelenud just linnaloodusega, muudab see tema kommentaari Tallinna Lasnamäe klindipargi võidutööle ja selle suhetele rohevõrgustikega iseäranis asjatundlikuks ja -kohaseks. Artikkel rõhutab ja selgitab vajadust mõista, mis on loodusele hea ja testib konkreetse näite varal, kuidas selle arvestamine võiks projekteerimise vallas toimida. Samas osutab ta ka keskkonnakriisiga kaasnevate probleemide seostele inimese ja ühiskonnaga, tuues muuhulgas välja võrdõiguslikkuse – kui sageli on ligipääs loodusele rikkamatel inimestel, siis linnaloodusega tegelevate planeeringute ja projektide kaudu luuakse loodusele võrdne/võrdsem ligipääs.

Linda Kaljundi

Žürii, Eesti Kunstiakadeemia professor

  130

Kujundus: Unt / Tammik, kaanefoto: Paul Kuimet