Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2017
Asukoht
Villa 1, Pärnu, Pärnu
Arhitektuur
Maarja Kask, Ralf Lõoke, Andro Mänd (Salto AB)
Tellija
Villa 1
Ehitaja
Vilcon Ehitus
Projekt
2014-2015
Valmis
2016
Fotod
Tõnu Tunnel, Kaido Haagen

  203

Küsimustele vastasid Ralf Lõoke ja Andro Mänd.

Milline oli hoone arhitektuurne lähtepunkt? Kuidas mõjutas hoone lahendust asukoht?

Villa 1 kortermaja arhitektuur lähtub Pärnu rannapiirkonna ajalooliselt kujunenud keskkonnast. Hoone merepoolne lõunakülg on liigendatud avatud rõdudega ja tänavapoolsel põhjaküljel on monotoonsemas rütmis aknarida. Kortermaja sisestruktuuri määrab diagonaalis läbi maja kulgev trepp, mis muudab kogu hoone elanikele ja külalistele korraga hoomatavaks. Trepi, klaasi ja peegeldavate lagedega koridorilahendus pakub alternatiivi tavalistele kortermaja koridoridele, kus korruste ühisruumid üksteisest kuidagi ei erine.

Mis teid selle projekti juures kõige rohkem proovile pani?

Selle kortermaja detailplaneering nägi ette väga piiratud ehitusala ja lubatud kõrguse, millesse tuli maja mahutada. Ka rõdusid oli lubatud rajada ainult korteripinna arvelt, mis nõudis väga spetsiifilist lahendust rõdu visuaalse ilme, suuruse ja funktsionaalse tarbitavuse põimimiseks.

Mis pakkus selle projekti juures suurimat rahulolu?

Meid rõõmustas koostöö Villa 1 kortermaja tellija ja arendajaga, kes isiklikult pühendus detailidesse ja materjalivalikusse ning oli valmis tulema kaasa eksperimentaalsete lahendustega. Tänu heale koostööle valmis terviklik objekt, mis pakub elanikele lisaks mõnusale kodule ka ebastandardset ruumikogemust.

 

Küsis Karen Jagodin

Eesti arhitektuuripreemiad 2017

1. korruse plaan

2. korruse plaan