Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2021
Korraldajad
Marie Kliiman, Kadri Lind, ning iga aasta vastav meeskond
Fotod
Fotomorgaana, Saara Tõugjas

  607

Tänasel päeval kipuvad linnad näitama valdavalt oma kõige klišeelikumat palet mainstriimi sobivate ja kergesti tunnustust pälvivate saavutustega. Kuid tegelikult on hästi toimiv linn täis meeletut mitmekesisust, kus variatsioone loovad väärtused ja inimesed jäävad lihtsasti hoomatavate nähtuste varju. Linnafestival on toimunud 2013. aastast. Kuna mina olen tartlane aastast 2011, siis võiks öelda, et UIT on minu jaoks linna lahutamatu osa. Kui keegi räägib Tartust kui suvel magavast tudengitele kuuluvast perioodilisest asulast või aeglasest tööd-ei-pea-tegema linnast, siis minu jaoks on Tartu kihav aastaringselt ja tänu oma kompaktsusele ja variatsioonidele töö-saab-tõhusamalt-tehtud-kunagi-ei-hakka-igav koht. Olulist rolli selles mängib UIT, mille peamine võlu on kogu linna mitmekesisusest potentsiaalide ohtruse välja toomine ja elustamine. See on festival, mis ei karda muutusi, ei nostalgitse, kuid ei ole ka gentrifitseeriv mootor, mis peale ülekäimist on kohale kõrgema turuväärtuse loonud.
Tõnis Arjus, Tartu linnaarhitekt

Festival on alates 2013. aastast Tartus toimuv rahvusvaheline kohaspetsiifilise kunsti festival, mille eesmärk on ärgitada elanike ja elukeskkonna vahelist suhtlust, pakkuda alternatiivseid ruumivaatenurki ning luua kohatundlikku kunsti. Neljapäevane linnakunsti festival toimub traditsiooniliselt augustis ning alates 2017. aastast toimub sündmus üle aasta. 

UIT tunneb huvi selle vastu, kuidas me linnaruumi tunnetame ja kasutame ning teeb distsipliinideülest koostööd nii kohalike kui ka väliskunstnikega, et pakkuda publikule võimalust oma linna teisest perspektiivist vaadelda. Festival innustab avalikku ruumi nautima ja mõtisklema selle üle, mida saaksime kõik koos teha selleks, et meie linnad oleksid kodusemad ja mitmekesisemad. Festivali üks eesmärk on juhtida linnaelanike tähelepanu nii ruumilistele kui ka sotsiaalsetele elementidele ning kihistustele linnas, millest me argielus mööda vaatame.

Festivali programmis on teosed, mis arvestavad linnaruumiga või kasvavad sellest välja: installatsioonid, etendused, kontserdid, linnatuurid ja mängud, sealhulgas ka lastele suunatud tegevusi. Viimaste aastate installatsiooniprogrammis on oluline koht olnud avatud konkursil, tänu millele on saanud kätt proovida ka ruumihuvilised tudengid või noored kunstnikud.

UIT annab võimaluse elustada Tartus kohad, mis ei ole aastakümneid elu näinud või mis pikemat aega elu ei kannataks – endised mahajäetud hooned või alad, mis argirütmile vastu ei pea. Nendele aladele ajutiselt elu sisse puhumine kasvatab linna mõtteliselt ja julgustab vaatlejat unistama.

2021. aasta programmist: 

2021. aasta augustis toimus järjekorras seitsmes festival ning sel korral oli fookuses parasiitarhitektuur. Linnaparasiidi-nimelises installatsiooniprojektis vaatlesid kunstnikud linna n-ö parasiidi pilguga, otsides uusi eluvõimalusi ruumi puudu- või ülejäägis.

Osalesid kunstnikud: Varvara & Mar (EE/ES), Flo Kasearu & Andra Aaloe (EE), Eva Mustonen (EE), NOMAD architects (LV), Fernando Abellanas (ES), Nuno Pimenta (PT), Raiviobumann (FI), Arhitektuurikool ning avatud konkursi võitnud Iiris Toom (EE) ning Roland Seer & Carol Schults (EE). 

Järgmine festival toimub augustis 2023. 

Tekst: Marie Kliiman