Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali näitusepreemia laureaat 2023
Kuraatorid
Andres Kurg, Mari Laanemets
Näituse kujundus
Kaisa Sööt
Graafiline disain
Indrek Sirkel
Koordinaator
Triin Ojari
Kuraatorite assistent
Kristina Papstel
Assistendid Prahas
Irena Lehkoživová, Míša Janečková
Assistent Budapestis
Andi Soós
Tõlked
Kristina Papstel, Maria-Cristina Morandi, Tereza Pálková
Näituse ehitus
Johannes Säre, Dénes Farkas, Mihkel Säre, Hans-Otto Ojaste, Johannes Luik (Dream Team)
Koostöö
Näitus valmis koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga, selle ettevalmistust rahastas Eesti Teadusagentuur, grant PRG530
Toimumise aeg ja koht
20.01.–30.04.2023 Eesti Arhitektuurimuuseum
Fotod
Anu Vahtra, Indrek Sirkel, Evert Palmets
Portreefoto
Albert Kerstna

  396

Näha saab sõjajärgse ülesehitusbuumi järel tekkinud visionäärset mõtlemist, kus arhitektid pöördusid nii fantastilise kui ka isikliku poole, et nihutada oma distsipliini piire metafüüsika suunas, mõistmaks paremini iseennast ja maailma laiemalt. Näitus kujutab endast tõelist mõtlemise ja joonistamise aardelaegast. Ootamatud paralleelid kerkivad esile üle kogu kontinendi ja isegi õpetatumale külastajale pakub see palju üllatusi. Näitus toob kokku arhitektuuri piiride poeetilise uurimise poolest tuntud nimed – Archigram, Superstudio või Brodsky & Utkin – ja mitmed vähem tuntud, kuid sama inspireerivad praktikad. Eksponeeritud materjali ulatus kõneleb võrgustikest, mis eksisteerisid näituste, publikatsioonide ja erakontaktide kaudu. Archigram ja Casabella olid laialt loetavad, kuid see ei tähenda, et nad oleksid olnud ainsad uuenduste algatajad või visioonide üle otsustajad. Vastupidi, laiem geograafia, mida see näitus kaardistab, näitab keerukamat tagasisidestamise, inspiratsiooni ja innovatsiooni võrgustikku. See näitab, kuidas kogu kontinendil jagati ja uuriti ideede allikaid nagu uued teaduslikud uuendused, maailmaruum, mäng ja mõtlemise mängulisus, uus antropoloogiline huvi primitiivse ja enese vastu ning uued suhted ökoloogia ja ehitatud pärandiga.
Märkus Lähteenmäki, Drawing Matter, 30.01.2023

Näitus uuris tulevikuutoopiate, ennustuste ning arhitektuuri- ja kunstifantaasiate kohtumispunkti 1960.–1980. aastatel. Väljas olnud tööd tõukusid uuest sõjajärgsest tehnilisest reaalsusest, mis viisid seda edasi ootamatutesse suundadesse: ennustasid arvutiseerunud ühiskondades töö asendumist mängude ja kollektiivsete lõbudega, pöördusid masina loogikast lahti öeldes müütide ja romantilise inimesekujutuse juurde või otsisid kosmose vallutamise asemel jälgi sealsetest tsivilisatsioonidest. Mõõdetavuse ja teadusliku planeerimise, elu ja töö lahutamise utoopia vahetas välja terviklikkuse taotlus masina ja looduse, mõistuse ja keha vahel. Need projektid on tehniseerunud maailma edasiarendused, iroonilised ja kohati absurdini viidud olukorrad, mis esitavad ratsionaalse maailma kriitikat ja kõnelevad modernse ühiskonna vastuoludest, näidates samas selle ideelist horisonti – millest üldse saab fantaseerida.

Külma sõja aegne võidujooks teaduse ja tehnika vallas kujundas nii ida- kui läänemaailmas uut laadi ettekujutuse tulevikust, mis pidi olema kaasajast radikaalselt erinev. Vastukaaluks ühele fikseeritud tulevikule mudeldati kaasajast saadud informatsiooni abil erinevaid stsenaariume sellest, mis tulemas on. See tulevike paljusus jõudis ka intellektuaalsesse kultuuri, mida 1960. aastate lõpust alates iseloomustas eemaldumine lääne humanismist ning killustumine mitmete erinevate ideoloogiliste suundumuste vahel. Paradoksaalsel kombel aga näitavad minevikus tehtud prognoosid mitte niivõrd seda, mis saabub, kui oma ajahetke intellektuaalseid ja kujutluslikke raame. Näitus keskendus Ida-Euroopa kontseptuaalsele arhitektuurile ning tõi selle kokku valitud paralleelidega läänest, esitades seeläbi uue tõlgenduse nn postmodernsest pöördest arhitektuuris 1960.–1980. aastatel. Samuti kontekstualiseeriti näitusel teisiti mitmeid seni rahvuslikes, koolkondlikes või erialastes piirides hoitud nähtusi ja töid, nagu paberarhitektuur, konstruktivism või geomeetriline abstraktsionism.

Andres Kurg, Mari Laanemets