Maja artiklipreemia nominent 2023
Autor
Ulla Alla
Autorist
Ulla Alla on Tallinnas ja Thibilisis tegutsev arhitekt-kunstnik ning Varese arhitektuuriresidentuuri üks vedajatest
Avaldatud
Eesti arhitektuuriajakirjas Maja, kevad 2023 (112), peateema „Moratoorium"
Illustratsioonid
Ulla Alla

Artiklipreemia žürii

Ulla Allast on juba kujunenud mitteehitamise üks kõige jõulisemaid eestkõnelejaid Eestis. Artikkel tugineb tema magistritööle „30 aastat pausi, Uurides mittegemist“ (2021), kohandades ja arendades seda edasi terviklikuks käsitluseks. Tulemuseks on hästi argumenteeritud ja näitlikustatud sõnavõtt ehitamise peatamiseks ning selle asemel tähelepanu koondamiseks olemasolevate ehitiste kasutamisele ja rekonstrueerimisele. Artikkel teeb tema magistritöö järeldused ja nende edasiarendused kättesaadavaks laiemale lugejaskonnale, pakkudes ühtlasi huvilistele edasi rea teisigi viiteid, mis varieeruvad (kohalikust ja rahvusvahelisest) poeetikast statistikani. Argumendi osana on võimestatud ka illustratsioonid ehk omavalitsuste abil kogutud infopank kasutusest välja langenud ja tühjalt seisva ehituspärandi kohta.

Linda Kaljundi

Žürii, Eesti Kunstiakadeemia professor

  146

Kujundus: Unt / Tammik, foto: Gregor Jürna