Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2022
Koostaja
Carl-Dag Lige
Graafiline disain ja värvikorrektsioon
Marje ja Martin Eelma (Tuumik Stuudio)
Tõlkijad
Epp Aareleid, Kai Aareleid, Kerli Linnat, Tiit Masso, David Gouverneur, Oscar Tenreiro, Refiner Translations (Aksel Haagensen, Margus Elings)
Keeletoimetajad
Mari Klein, Kerli Linnat, Juta Ristsoo, Refiner Translations (Michael Haagensen, Wendy Smith)
Konsulteeriv insener
Tiit Masso
Ingliskeelse väljaande projektijuht
Freya Mohr, Birkhäuser Verlag
Kirjastaja
Eesti Arhitektuurimuuseum (eestikeelne); Birkhäuser Verlag ja Eesti Arhitektuurimuuseum (ingliskeelne)
Trükikoda
Printon
Kõvakaaneline, 432 lk, 500 illustratsiooni
Fotod
Marje Eelma, Tuumik Stuudio/Eesti Arhitektuurimuuseum

  522

Raamat „Betoonist võlutud” on väga ebatavaline. Ühele arhitektile või konstruktorile pühendatud raamatus käsitletakse tavaliselt peamiselt lõpptulemusi – valmisehitisi. Siin on aga käsitletud ideede ehitiseks kujunemise kogu protsessi, alates arhitekti ja konstruktori koostööst, jätkudes tööprojekti kujundamise ja ehitustööde tegemisega ning kõigi osapoolte – nii kavandajate kui ka ehitajate ja tellijate omavahelise suhtlusega. Seda harvanähtava põhjalikkusega. Suurepärane on ka illustratsioonide valik – alates arhitekti esialgsetest visanditest konstruktori ideekavandite, tööjooniste ja ehitusaegsete fotode kaudu lõpuks valmisehitiste fotodeni. Kõik see teeb raamatu suurepäraseks info- ja inspiratsiooniallikaks nii tänastele kui ka tulevastele arhitektidele ja ehitusinseneridele. Lisaks eestikeelsele väljaandele avaldas Baseli Birkhäuser Verlag ka ingliskeelse versiooni pealkirjaga „Miracles in Concrete”. Seegi on tähelepanuväärne, sest Birkhäuser on üks maailma nimekamaid ehitusala kirjastusi ja nende sari Construction Manual (Timber, Concrete, Masonry, Glass, Facades, Energy jt) on vist maailma parim selletaoline.
Tiit Masso, ehitusinsener

Raamat on esimene põhjalikum sissevaade ehitusinsener August Komendandi (1906–1992) pärandisse. Raamat koos samanimelise näitusega, mida eksponeeriti esmakordselt Eesti Arhitektuurimuuseumis (2020), annab ülevaate Komendandi pikast karjäärist 1930. kuni 1980. aastateni. Tema tööde loetelu sisaldab enam kui 200 projekti – osa neist kavandas ta iseseisvalt, ülejäänu koos arhitektide ja teiste inseneridega. Neist projektidest põnevamatega saab raamatus ka tutvuda. Raamat teeb ühtlasi kuuldavaks mitme Komendandi kaasaegse ja ka lähedaste hääle. Uurimistöö käigus tehtud intervjuud aitavad mõista projektide tausta ning portreteerida August Komendanti kui isiksust.

Raamat sisaldab tuntud arhitektuuriajaloolase professor Kenneth Framptoni ja raamatu koostaja Carl-Dag Lige esseesid ning valitud artikleid August Komendandilt. Eesti keeles ilmub esmakordselt seni ainus teadaolev põhjalikum intervjuu Komendandiga – arhitekt Oscar Tenreiro vestlus temaga 1985. aastast. Ühtlasi annab raamat visuaalselt haarava ülevaate Komendandi tähtsamatest erialastest töödest – 1930. aastate varastest betoonehitistest tema sünnimaal Eestis kuni 1960. ja 1970. aastatel valminud maailma arhitektuuri tippteosteni Põhja-Ameerikas. Enamik raamatu 500 illustratsioonist ilmuvad esmakordselt. Raamatust leiab põhjaliku August Komendandi tööde loetelu koos iga projekti põhiandmetega ning valikbibliograafia, mis sisaldab nii Komendandi enda publikatsioone kui ka teiste käsitlusi tema töödest.

August Komendant (1906–1992) oli Eesti-Ameerika ehitusinsener, kes koostöös tuntud arhitektide ja inseneridega kavandas mitu 20. sajandi arhitektuuri meistriteost – Kadrioru staadioni tribüün Tallinnas (arhitekt Elmar Lohk, 1938), Habitat ’67 eksperimentaalne kortermaja Kanadas Montréalis (Moshe Safdie, 1967) ja Kimbelli kunstimuuseum USA-s Texases Fort Worthis (Louis I. Kahn, 1972). Komendandi veendumused tuginesid teadmistele, mida täiendas lihvitud esteetikatunnetus. Insenerina väärtustas ta Arhitektuuri suure algustähega – selle ajatut mõõdet ning kestvat kvaliteeti.

Tekst: Carl-Dag Lige