Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia nominent 2023
Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2023
Arhitektuur
Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helina Lass, Ragnar Põllukivi, Martin McLean (Salto AB)
Sisearhitektuur
Marja Abe, Liisa Põime, Ainiki Niinelaid (Salto AB)
Haljastus
Maarja Gustavson (Ruumikujundusbüroo Polka)
Konstruktor
Arro & Agasild Inseneribüroo
Tellija
Haridus- ja Teadusministeerium
Tellija esindaja
Riigi Kinnisvara
Ehitaja
Revin Grupp
Pindala
4115,7m2
Projekt
2020
Valmis
2022
Fotod
Tõnu Tunnel

Eesti Sisearhitektide Liidu žürii kommentaar

Mitmekesine nüüdisaegset õpikäsitust igati toetav ruum. Suur ühisala on rütmistatud paljude väiksemate sopistustega. Karges ruumikeeles läbi töötatud interjöör toob eri ruumid üheks tervikuks.

Eik Hermann

  532

Kuna uude koolihoonesse kolimine viibis, siis ilmselt väärtustame uut maja seda enam ning hindame selle mitmekesiseid võimalusi õppetööd läbi viia. Hoone avatud õpialad toetavad koostöist õpet, eriklassid spetsiifiliste teemade fookusesse seadmist. Avatus pakub suhtlemisvõimalusi ja ruumide paigutus laseb vajaduse korral eralduda.
Liisa Puusepp, Rakvere riigigümnaasiumi koolijuht

Salto arhitektid on paistnud riigigümnaasiumide projekteerimise maratonis silma, olles loonud neid mitmesse paika üle Eesti. Igal Salto tehtud koolimajal on aga oma nägu ja tegu, mis vastab gümnaasiumi õppeloogikale. Viimati valmis Rakvere uus koolihoone, mis asetub kenasti linna väärikate hoonete sekka.

Rakvere riigigümnaasium on projekteeritud pargipaviljoniliku objektina, millel teadlikult ei ole üht kindlat esifassaadi: kool moodustub kahest kolmnurksest mahust, mille keskosa on kavandatud võimalikult õhukese ja läbipaistvana, luues seose olemasoleva pargiga lääneküljel ja väljakuga idaküljel.

Suur osa koolipäevast veedetakse õppetööd tehes klassiruumides. Arhitektid on paigutanud klassiruumide ala hoone kõrgeimasse otsa kinnistu lõunapoolses küljes, neist tekib justkui õpperuumide front. Vastasküljes ehk hoone madalamas otsas on garderoob, arvuti- ja muusikaklass ning sanitaarruumid. Selline ruumiskeem jätab maja südamesse avatud ala, kust avanevad muuseas kaunid vaated ümbritsevale pargile ja väljakule.

Koolimaja on ehitatud reljeefsele pinnale, mida on selgelt tajuda ka siseruumis, kus eri tasandid moodustavad voolava ja isikupärase keskkonna. Arhitektid on vältinud korruseid, soovides luua tervikliku kulgemisega ruumi. Sisearhitektid on materjalidest valinud naturaalse puidu ja betooni, siin-seal lisanduvad seinapaneelid, mis töötavad ruumiakustika heaks, kuna on helineelavad. Mitmed betoonist seinad on kaetud mati valge värviga, et tuua ruumidesse helgust, ent betooni poorid ja väikesed ilusad defektid on õhukese värvikihi alt selgesti loetavad, säilitades selle materjali iseloomu. Laed on hoones peamiselt valged, ainus erand on õpikeskus, kus on eksponeeritud monoliitne betoonlagi. Koolimajja on planeeritud ka kena sisehaljastus – kasvamas on viie- kuni kuuemeetrised ja väiksemad puud ning mitmed puhmad, mis loovad tugevama sideme ümbritseva pargi ja interjööri vahel. Sisustus pakub taimedele toetava tausta.

Õpikeskus on meeldiv paik, kus tegutseb raamatukogu, ent seal on võimalik viia läbi ka õppe- ja rühmatööd. Arhitektid on kavandanud koolile elegantsed mastaapsed raamatuseinad, mis ulatuvad avatud alalt õpikeskusesse. Kui need täituvad raamatutega, muutuvad seinad loodetavasti maja tunnuselemendiks. Tänu läbimõeldud ruumijaotusele ja headele materjalidele on Rakvere riigigümnaasium kvaliteetne hoone, millesarnases tegutsemisest võiks unistada ka mõni muuseum või etendusasutus.

Ruumipilt 2023