Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital / maastikuarhitektuur 2018 nominent
Maastikuarhitektuur
Joel Kopli, Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv, Eik Hermann (KUU arhitektid)
Projekt
2014
Valmis
2018
Tellija
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum
Valmistaja
MTÜ PORTA LONGI MONTIS
Fotod
Tõnu Tunnel, Joel Kopli

  539

2005. aastal tekkis MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi juhtkonnas idee vaenamise ohvritena surmalaagrites hukkunud riigivanemate mälestuse jäädvustamisest Tallinna Metsakalmistul. Nimelt oli teada, et Eesti Vabariigi viieteistkümnest sõjaeelsest riigivanemast üheksa puhkavad nimeta hauas teadmatuses. Kenotaaf kujutab endast murdunud lainet, mis maapinnaga ühinedes igavikuliselt vaibub. Metallil on kujutatud riigivapp, pealkiri IN MEMORIAM TEADMATA HAUAS EESTI RIIGIVANEMATELE, üheksa riigivanema nimed, sünni- ja surmadaatumid, sünnikihelkonna nimed ja üldistatud surmakohad. Tekstide koostamiseks kasutati arhiiviandmeid, vanemaid publikatsioone ja konsulteeriti ajaloolastega. Kenotaafi tekste silmitsedes tekib kohe seos represseerimise ja okupatsiooni ohvritega, mis oli ka üks hauatähise rajamise eesmärkidest. Kenotaaf sobib ja sulandub hästi Metsakalmistu ümbritsevasse loodusse. Andekate noorte arhitektide ja kunstnike loodud hauatähis on silmapaistev loominguline saavutus, mis tõstab oluliselt Metsakalmistu kunstilist väärikust.
Elle Lees, MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

Kenotaafile on loodud lainemotiiv, mis kannab endas nii jätkuvuse kui katkestuse, elu ja surma teemasid, nii traagikat kui suutlikkust toimunust üle saada ja edasi minna.

Arhitektuurselt on loobutud monumentaalsest vormikeelest maastikusse sobituva, tundlikuma ja tagasihoidlikuma vormikeele kasuks, mis oleks sellegipoolest kohane ja mõjuv.
Kenotaafi materjaliks valisime 10mm paksuse külmtsingitud süsinikterase. Objekti puhul oli oluline roll valmistajatel, kes pakkusid graafika söövitusele ja terase painutamisele tehnoloogilise lahenduse ning suutsid selle ka ise edukalt ellu viia.

Koit Ojaliiv