Eesti Maastikuarhitektide Liidu tudengipreemia laureaat 2019
Maastikuarhitektuurne analüüs ja lahendusettepanekud hoovialade elavdamiseks

Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituut
Juhendaja Kristi Grišakov

EMAL žürii kommentaar

Tudengiprojekt „Ajutine Mustamäe“ otsib vastuseid küsimusele, kuidas luua ajutiste ja/või soodsate maastikuarhitektuuri lahenduste abil paremat avalikku ja poolavalikku ruumi. Mustamäe töö vajalikkus ja mahukus avaldavad muljet ja tekitavad aukartust. Piiratud rahaliste võimaluste juures on koostööna välja pakutud ajutised lahendused usutav akupunktuuri meetod, mis täidab püstitatud eesmärgi – parema väliruumi loomise.

Merle Karro-Kalberg

  778