Vello Asi nimeline tudengipreemia 2022


Vello Asi olnud aastakümnete vältel võtmepersoon sisearhitektuuritudengite koolitamisel, nende kujunemisel isiksuseks ning oma ala professionaaliks. Tema põhimõtted, eetika ning suhtumine töösse ja loomingusse on väärtushoiakud, mida loodame näha ka tänaste noorte sisearhitektide juures. Seetõttu kannab tudengipreemia Vello Asi nime.

Tudengipreemia on žüriiväline ning see antakse välja Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

  573

Kätlin-Karin Lond kerkis 2022. aastal bakalaureusekraadini jõudnud sisearhitektuuritudengite seast esile stabiilselt kõrge akadeemilise profiiliga. Samuti on Lond olnud aktiivne väljaspool õpinguid: osalenud konkurssidel, disaininäitustel ja -üritustel. Kätlin-Karin Lond läbis praktika Veneetsia biennaali Eesti paviljonis, viies ennast ühelt poolt põhjalikult kurssi kaasaegse arhitektuuri uusimate praktikatega ning teisalt huvitudes sügavalt selle linna arhitektuuripärandist. Londi huvitavad just ajaloolised ruumid ning pärandiga tegelemise on ta valinud ka oma magistriõppe fookusesse. Portfoolio puhul tuleb kenasti esile, kuidas autoril on välja kujunenud oma tugev käekiri, mis seob väga erinevad projektid ühtseks tervikuks.
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond

Olen uudishimulik maailmas toimuva vastu ja otsin alatasa uusi väljakutseid. Eri laadi keskkondades toimetamine on toetanud mu kujunemist sisearhitektiks. Õpingud kunstiülikoolis Hollandis ja Eestis ning praktika Veneetsia arhitektuuribiennaalil on andnud nii analüüsioskuse kui ka võime sukelduda abstraktsesse loomeprotsessi. Samuti olen omandanud baasteadmised sisearhitekti tööks.

Minu suur huvi arhitektuuri vastu tuleneb soovist töötada erinevas kontekstis ja dimensioonis. Sisearhitektuur annab lõpmatu võimaluse nendes piirides tegutseda – alates väiksemast skaalast, materjalist ja tootedisainist, kuni ruumiloomeni välja, seda nii sise- kui ka väliskeskkonnas.

Loomeprotsessi alustan alati mikrotasandil konteksti uurimisest ja vajadusel objekti ajalooga tutvumisest. Eeltöö annab loomingule vundamendi, edasi jätkan selle ülesehitamist mitme teise skaala ja valdkonna koosmõjul.

Lisaks sellele, et sisearhitektina on võimalik luua midagi uut või parandada vana, paelub mind ka võimalus selle kaudu tekitada väärtusi ühiskonnas laiemalt. Maailma pidev areng  kujundab paralleelselt ümber ka inimese heaolu ja vajadusi ruumi mõttes. Sisearhitektina on mu roll käia sellega kogu aeg kaasas ning kohandada ka ruum vastavalt muutunud vajadustele. Seetõttu pean oma loomingus alati tähtsaks inimese ja kontekstikesksust.

Graafiline disain on mu loomingu oluline osa, sest sellega annan projektile või teosele iseloomu. Samuti aitavad visuaalid jutustada töö sisu.

Kätlin-Karin Lond