Vello Asi nimeline tudengipreemia 2023
Foto
Albert Kerstna


Sven on üks nendest tublidest sisearhitektuuri üliõpilastest, kellele õpingud ei ole kunagi piirdunud pelgalt tunniplaaniga sammu pidamise ja loengutes näo näitamisega. Sven osanud arendada aktiivse suhtluse ja sündmuste ahela, mille käigus muutub õppimise-õpetamise protsess huvitavaks dialoogiks.

Sveni olemuses on otsida erialaste oskuste ja loominguliste vahendite kaudu võimalusi, et luua ruumilisi lisaväärtuseid. See pakub positiivseid üllatusi nii õpingukaaslastele, õppejõududele kui ka Svenile endale.

Stuudioprojektide käigus lahtirulluvad arendus- ning kujunemislood väljenduvad selgelt Sveni maketiseeriates, tehniliselt täpses ja tundliku sõnastusega eneseväljenduses, põhjalikul analüüsil toetuvates järeldustes ning lõpptulemuses. Sellist protsessi ja arengut on õppejõududel alati väga huvitav jälgida.

Jüri Kermik
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna professor

  162

Legendaarne sisearhitekt Vello Asi oli aastakümnete vältel võtmepersoon sisearhitektuuritudengite koolitamisel, nende kujunemisel isiksuseks ja oma ala professionaaliks. Tema põhimõtted ja eetika, samuti suhtumine ja hoiak töö ja loomingu suhtes on väärtused, mida loodame näha ka tänaste noorte sisearhitektide juures. Seetõttu kannab tudengipreemia Vello Asi nime. Tudengipreemia on žüriiväline ning selle annavad ühiselt välja Eesti Sisearhitektide Liit ja Eesti Kunstiakadeemia.

Õpingute käigus on mind paelunud muutlik ruum, mis paindub inimeste vajaduste järgi. Olen proovinud luua avatud planeeringuid ja modulaarseid mööblilahendusi, mis võimaldaksid kasutajatel oma ruumi ise kureerida. Projektide sidusus ümbritseva keskkonnaga on samuti oluline. Projekteerides sauna, lisasin sinna ruumielemendina vihmasaju, pakkudes inimesele võimaluse vihma kui loodusnähtust uuel moel kogeda. Viimasel ajal olen end harinud geoloogias, mõistmaks põhjalikumalt ehitusmaterjalide füüsilisi omadusi, koostisosi ja päritolu. Selle abil loodan saada küpsema pilgu meid ümbritsevast maailmast, et seda oma praktikas rakendada. Usun, et arhitektuuril on filosoofiline mõõde, millest soovin selgemat arusaama kujundada. Olen keskendunud saviehitusele, milles näen nii haruldast esteetilist kvaliteeti kui ka perspektiivi luua säästlikumaid ehitusmeetodeid ja paremaid elukeskkondi.

Sven Samyn