Eesti Maastikuarhitektide Liidu eripreemia laureaat 2020
Asukoht
Võru linn
Fotod
Margus Muts, Ulis Guth

  672

Vaade 2019.a. valminud Koreli pargi fitness- ja parkuuriväljakule

Võru linnavalitsus on auhinnale esitatud pikaajalise järjepideva töö eest nüüdisaegse, inimsõbraliku ja rohelise elukeskkonna loomisel. 

Märkimisväärsed avaliku ruumi projektid said alguse 2006. aastal Võru Kesklinna pargi rajamisega, 2009. aastal avati Tamula järve promenaad, arendustööd jätkusid 2013. aastal uuendatud Katariina alleega. 2019. aastal valminud Koreli oja rekreatsiooniala koos seal korraldatud istutustalgutega kinnistavad uue keskväljakuga Võru linnavalitsuse arengutahet ja edukat erinevate avalike ruumide tervikuks ühendamise oskust, tuues kokku suured linnaehituslikud teljed ja ühendades olulised veeruumid. Muljet avaldav 400 inimest Koreli oja istutustalgutel on koosloome hea näide ja loob kohalikele isiklikuma sideme nii ruumi kui ka rohelise mõtteviisiga. Kiitust väärib mitte niivõrd konkreetne disainilahendus või kujundus, vaid poliitiline järjepidevus, sh elurikkuse propageerimine ja keskkonnaharidus. 

Võru linn on seeläbi omamoodi ülelinnaline väliõppeklass. Kvaliteetset puhkevõimalust pakkuv avalik ruum on ruum, kus uidata, üritusi korraldada, õuesõpet harrastada, mängida. 

Ühelegi linna külalisele ei jää märkamata ka n-ö tavalise tänavaruumi kõrge kvaliteet – Võru tänavahaljastus on silmatorkavalt hea ja eristub Eestis iseäranis väikelinnade võrdluses. Seega ei tõsta žürii maastikuarhitektide liidu aastapreemia nominendina esile ainult ühte objekti, vaid suure pildi nägemist, julgust visioone luua ja neid ellu viia. Eraldi väärib nimetamist staažikas ja kirglik haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla ning endine pikaajaline peaarhitekt Ülevi Eljand.

Tekst: Elo Kiivet

Koreli pargi istutustalgud 14. septembril 2019