2019 I Tartu Linnavalitsuse tunnustamine hea avaliku ruumi loomisel