„Narva ajaloolise linnasüdame taaselustamine”

„Klindipargi võidutöö loomaökoloogi pilgu läbi”

„Kaevanduse kavand. Ekstraktivism ja võtmise kunst”

„Raadio. Raha. Raamat“

„Peale pidu(r)”

Näitus „Prognoos ja fantaasia: piirideta arhitektuur 1960.–1980. aastatel“

Näitus „Linnamaardla. Spolia naasemine“

Raamat „Vältimatu väliruum”

Näitus „Polaarruum”

„(Jätkusuutlik, tervislik, uuenduslik, loov, mitmekesine, elav)linn”