Eesti Arhitektide Liidu tudengipreemia laureaat 2021
Autor
Mihkel Räni Raev
Juhendajad
Andres Alver, Toomas Tammis, Tarmo Teedumäe
Valmis
2021

EESTI ARHITEKTIDE LIIDU TUDENGIPREEMIA 2021

Magistritöö „Tehnoloogiline Paldiski” pakub välja Paldiskile hädavajaliku raamistiku linnaruumi väärindamiseks ja kaasajastamiseks. Nii teoreetilise kui praktilise poole pealt põhjalikult läbi töötatud materjal tegeleb Paldiski linna ja elanike jaoks olulise teemaga.

Veehaarderajatise ehituse 300 miljoni eurose investeeringu tulemuseks ei tohiks olla vaid tarastatud alas paiknev sadamarajatis, vaid oluline projekt kogu Paldiski linna jaoks. Magistritöö „Tehnoloogiline Paldiski” tekitab arutelu asukohavaliku üle ning muudab rajatise avaliku linnaruumi osaks.

Paldiskis on linnaplaneeringu järele nagu ka iga uue avaliku või eraprojekti järele reaalne vajadus. Mihkel Raevu magistritöö lisab Paldiskile kaasaegseid arhitektuurilisi kihistusi ning nendest visioonidest võiks linna tuleviku arengukavas lähtuda.

Magistritöös esitatud lahendused on põhjalikult läbi töötatud. Veehaarderajatise arhitektuurne vorm tekitab mõningaid küsimusi ja vajaks edasiarendamist, kuid see ei kahanda töö väärtust. Lähtepunktid ja asukohavalikud on väga head ning ka autori toetumine arhitektuuriajaloole on kiiduväärt. Magistritöö tekstiline osa ja arhitektuurne projekt moodustavad loogilise, meeldiva, sidusa terviku.

Žürii valik oli üksmeelne – tegu on tervikliku, vajaliku ja olulise lahendusega. Magistritöödes peab tegelema ka esmapilgul veidi igavamate teemadega, millel on praktikas suur väärtus.

Kristian Taaksalu

Žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu noortekogu

  519