Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia laureaat 2023
Autorid
Karin Bachmann, Mirko Traks, Juhan Teppart, Kristjan Talistu (KINO maastikuarhitektid)
Väljaandja
Kino maastikuarhitektid, 2023
Fotod
Kristjan Talistu
Keeletoimetus
Piret Põldver (Päevakera)
Tõlge
Päevakera
Graafiline disain
Martin Rästa (Baas Disain)
Toetajad
Eesti Kultuurkapital, Tartu linn, Merko Ehitus Eesti
Trükikoda
Greif
Fotod
Kristjan Talistu
Portreefoto
Albert Kerstna

  624

Suurepärane raamat, mis aitab lahti mõtestada maastikuarhitektuuri olemust, maastikus loomise keerukust ja kvaliteetse tulemuse lihtsust. Raamatule lisab kihilisust koostööpartnerite nägemus protsessist. Maastikus on oluline eri ajastute kihtide mõtestamine ja seetõttu on raamat tuleviku mõttes hea võimalus mõista eilset ja hinnata lahenduste õnnestumisi. Kirjapandu on huvitav lugemine kõigile ning annab hea võimaluse minna välja ja avastada pisikesi seni nägemata nüansse väliruumis – mõnusat lugemist ja avastamist!
Kristiina Kupper, maastikuarhitekt

Maastikuarhitektuuri traditsioon on Eestis lünklik. Mitmekümneaastane katkestus eriala õpetamises annab praeguseni tunda. Kuigi maastikuarhitektuur on loome-eriala, puudub siiani komme ja oskus enda tehtut mõtestada ning laiemale ühiskondlikule taustale asetada. Arutelud hea maastikuarhitektuuri olemuse üle on napid. Raamat „Vältimatu väliruum“ aitab haigutavat tühimikku vähekenegi täita. Eriala arenguks on väga vaja kogumikke, mis aitavad ideid, väljakuid, parke ning tänavaid teooriate ja ühiskondlike käsitluste kaudu sügavamalt tunnetada. Raamatust on näha, et maastikuarhitektuuriga saab lahendada palju kitsaskohti alates ökoloogilistest probleemidest kuni laste mängu mitmekesisuse ja materjaliringlusega. Raamatu tekstides ja projektides põimuvad linnaehitus, semiootika, filosoofia, inseneriteadused jpm. Hallist kalingurist kaante vahele köidetud kogumikus avaneb värviline ja mitmekesine pilt Kino autorite töödest, mis majakana Eesti maastikuarhitektuuris suunda näitavad.
Merle Karro-Kalberg, maastikuarhitekt

Eesti kaasaegsest maastikuarhitektuurist ei ole senini raamatuid kirjutatud. Ilmunud on küll õpikuid, ajalooliste parkide ülevaateid, aiandusraamatuid jpm, kuid kvaliteetse väli(linna)ruumi stardipunkte, põhjuseid ja tegemise viise on süsteemselt kajastatud ainult erialaajakirjade artiklites.

Raamat vastab Kino maastikuarhitektide töökogemuse abil küsimustele, milline on hea väliruum, mida tuleb seda luues silmas pidada, kellele mida ja kuidas tehakse ning mis on väliruumi kavandades esmatähtis. Raamatus arutlevad arhitektid, maastikuarhitektid, semiootik, meedianõunik jpt. Illustreerimiseks on kasutatud Eestis kavandatud ja välja ehitatud (ja valdavalt ka auhinnatud) lahendusi, mis vastavad hea väliruumi kriteeriumidele. Tagakaanesoovituses julgustab Tõnu Runnel raamatut kasutama kui sissejuhatavat õpikut kõigile, kes arhitektuuri tellivad ja teostavad. Aveliina Helm hindab raamatu vältimatuks lugemisvaraks kõigile, kes tahavad kaasa mõelda ja kaasa elada hea väliruumi kujunemisele.