Maastikuarhitektide Liit / aasta tudengiprojekt 2018 nominent
TalTech maastikuarhitektuuri magistrandid
Edith Tanner, Kristella Jurkatamm
Juhendajad
Kristi Grišakov, Edgar Kaare
  504

Kursusetööle visiooni koostamisel keskenduti kalmistukultuuri taaselustamise vajadusele, mille on tinginud eeldatava keskmise eluea kasv, matmiskultuuri traditsioonide muutumine (kirstumatus vs tuhastamine), sotsiaalsetest muutustest tingitud võõrandumine traditsioonilistest matmistavadest ja vastav areng järgnevate aastakümnete jooksul. Linnastunud ühiskonna lõdvenenud sidemed sugulaste vahel ja eluviis, mis viib lapsed üha sagedamini teise riiki, on pannud inimesi nägema hauaplatsis pigem koormat. Nagu kultuur meie ümber, on ka hauakujundus muutunud oluliselt pildilisemaks ja valikuid on palju.

Hortus Vitae kujutab endast tuleviku kalmistuparki, mis jaguneb erinevate funktsioonidega avalikuks üldkasutatavaks pargialaks ning kalmistualaks. Kalmistupark sobis antud paika tänu hea ligipääsetavusega asukohale ning suletud maastikule (piiratud kasarmuhoonete ning raudteevõrguga).

 

Kristi Grišakov