Vello Asi nimeline tudengipreemia 2021
Autor
Ann-Katriin Kelder
Portreefoto
Heiko Kruusi
Fotod töödest
Ann-Katriin Kelder

Vello Asi nimeline tudengipreemia

Vello Asi olnud aastakümnete vältel võtmepersoon sisearhitektuuritudengite koolitamisel, nende kujunemisel isiksuseks ning oma ala professionaaliks. Tema põhimõtted, eetika ning suhtumine töösse ja loomingusse on väärtushoiakud, mida loodame näha ka tänaste noorte sisearhitektide juures. Seetõttu kannab tudengipreemia Vello Asi nime.

Tudengipreemia on žüriiväline ning see antakse välja Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

  603

Ann-Katriin Kelder on tõsine ja süveneja tüüpi Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri magistrant, keda huvitab erialaprojektidega süvitsi minek. Ta võtab endale teemaga suhestumiseks ja ideede väljatöötamiseks piisavalt aega – analüüsib, otsib, eksperimenteerib, kuulab tagasisidet, laiendab mõtet ja liigub lõpptulemusena kiirelt edasi. Lehitsedes autori isikupärast punast portfooliot, on tema autoripositsioonis tajuda polaarset loomust, mis balansseeib tasakaalu ja rahutuse piiril. Projektidest tuleb teiste seast esile Anni sakraalse ruumi otsinguid nii esmakursuslase kui magistrandina, kus sisuline tööprotsess väljendub maketeerides materjalist sõltumata – nii vineeri kui saviga oskab ruumi ja vormi mitmekesiselt uurida, tunnetada ja esitada. Ann-Katriin on loominguline katsetaja, kelle avatud hoiak ja uudishimu on uurimusliku protsessi käivitajaks.
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond

Mind inspireerivad katsetuslikud ja uut kvaliteeti avastavad lahendused. Kontseptsiooni loomisel lähtun isiklikust kokkupuutest mõne intrigeeriva probleemi, nähtuse või ruumimahuga. Uudishimust ning soovist mitte mugavustsooni mattuda, otsin alatihti uusi väljakutseid. Mulle on oluline käelisus – katsetan uusi kontseptsioone läbi makettide. Soovin pakkuda ootamatuid ruumilahendusi, mis mõjuksid kasutajale nii uuenduslikult kui ka loomulikult. Magistriõpingutes on mulle huvipakkuvateks teemadeks klubiarhitektuur ning ruumide taaskasutamisvõimalused.

Ann-Katriin Kelder