Vello Asi nimeline tudengipreemia 2020
Autor
Semele Kari
Foto
Rasmus Jurkatam

Vello Asi nimeline tudengipreemia

Vello Asi on olnud aastakümnete vältel võtmepersoon sisearhitektuuri tudengite koolitamisel, nende kujunemisel isiksuseks ning oma ala professionaaliks. Tema põhimõtted, eetika ning suhtumine töösse ja loomingusse on väärtushoiakud, mida loodame näha ka tänaste noorte sisearhitektide juures. Seega antakse  tudengipreemia välja Vello Asi nimelisena.

Tudengipreemia on žüriiväline ning see antakse välja Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

  444

Semele töö toob esile, kuidas ühendada kolme bakalaureuse aasta jooksul omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning rakendada neid diplomitöös. Lõputööst tuleb välja tudengi küpsus ja loominguline isikupära probleemi püstituses ja disainilahenduses, mis on samal ajal nii praktiline kui ka poeetiline. Sekkumine üsna minimaalsel moel, aga hea hüppelaud edasiseks diskussiooniks vanade raudteejaama hoonete tuleviku teemal.
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond

Olen Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri bakalaureuseõppe lõpetanud tudeng ja jätkan samal erialal magistrantuuris ruumi vaatlust ning diskussiooni. Mulle meeldib luua seoseid oma eriala ja eraelu vahel, olles katsetuslik ja provotseeriv mõlemal liinil korraga. Toetudes isiklikule kogemusele püstitan loomingulisi eesmärke intuitiivselt, aga lahendusteni jõudmisel naudin hästi struktureeritud tööprotsessi. Südamelähedasteks teemadeks on mulle väikeasulate kultuuriline areng, eri kooseluvormide ruumiline väljendus ja Eesti raudteemaastikud koos raudteeäärse arhitektuuriga.

Semele Kari