Eesti Sisearhitektide Liidu sisearhitektuuri preemia laureaat 2023
Foto
Albert Kerstna

  224

Büroos PINK töötavad silmapaistvad sisearhitektid, kelle portfooliosse kuulub mitu õppehoonet. Tänavu on nad püünel tänu vastvalminud Pelgulinna ja Paide riigigümnaasiumi interjöörile, mis on hästi õnnestunud. Tähelepanuväärse vormi ja sõbraliku ruumiplaani loomise eest pälvis PINKi kollektiiv suure tunnustuse ja valiti büroo preemia laureaadiks.

PINKi sisearhitektid projekteerivad koole suure hoolega. Nende sooviks on luua terviklik keskkond, mitte konkureerida kontseptsioonilt hoone välisilme ja -ruumiga. Olulist rolli mängib koostöö arhitektidega. Paide riigigümnaasiumi hoone on väike, mistõttu oli Salto arhitektidel tugev suhe siseruumiga. Võimaluste piires proovisid sisearhitektid Tarmo Piirmets, Birgit Palk ja Raul Tiitus sellega arvestada. Kui esialgu võivad arvamused lahknedagi, siis heas tiimis on vastasseis üks võimalusi, kuidas jõuda parima tulemuseni. Pelgulinna riigigümnaasiumi puhul tegid Anni Leo ja Tarmo Piirmets PINKist koostööd Arhitekt Mustaga, kelle (tuuma)plahvatuslik energia üllatas ja sütitas ka sisearhitekte. Veidi teistmoodi loomeprotsess ajendas mugavustsoonist välja tulema, mis oli hea büroo enese arenguks.

Iga kool on oma nägu, nii on iga riigigümnaasiumi õppeprogramm omal moel innovaatiline. Sisearhitekt Anni Leo sõnutsi on koostööoskus ja teiste arvamuste hindamine kõige olulisemad väärtused, mida saab koolis õppida. Seetõttu pöörati Pelgulinna gümnaasiumi interjööris erilist rõhku just koosolemise aladele. Sisearhitekt saab ruumi kaudu pakkuda toetavat õpikeskkonda, mis on ka esteetiliselt nauditav. Kuigi Riigi Kinnisvara ettenähtud lähtekohad on head, ilmneb töö käigus ikka vajakajäämisi. Näiteks ei tellita eraldi ruumielemente, mis tegelikult aga õpikeskkonda rikastavad ja eriliseks muudavad. PINK leiab, et kooliruum peab võimaldama mitmekülgseid õppimise viise, kaasates ühtlasi uusima tehnoloogia, ning toetama nii iseseisvat õpet kui ka rühmatööd. Loomulikult tuleb mõelda tervikule, aga interjööridetailid, nagu astmestikud, taimed või mõnusad puhkealad panevad maja tööle.

Sisearhitektuuribüroo PINK on loonud mitmeid olulisi ja märgilisi objekte – Tarmo Piirmetsa sõnul on see suur õnn, millega kaasneb korralik vastutus. Iga projektiga avaneb võimalus luua hoone, mis avalikkuses mingil moel resoneerub. PINK sisearhitektid on leidnud endas piisavalt ambitsiooni, et selline võimalus ka ellu viia. Projekti kulg jaguneb laias laastus kolmeks võrdse kaaluga osaks: ideefaas, vormistus ja ehitamine. See on raske töö, protsess vältab minimaalselt kaks aastat. Büroo PINK arhitektid leiavad, et edu võti on heas meeskonnas ning eri osaliste sujuvas koostöös. Ühised eesmärgid ja idee ning omavaheline austus ja teineteisemõistmine loovad kvaliteetse tulemuse.